Welkom op de website van Stichting Hope for the World.

Gedreven door de liefde van Christus willen we van wat God ons heeft toevertrouwd een financiële bijdrage leveren in de materiële- en geestelijke behoeften van onze medemensen.

De stichting richt zich primair op het ondersteunen van kleinere organisaties en projecten, omdat die veelal over minder mogelijkheden beschikken om fondsen te werven.