Hope for the World ondersteunt met name projecten die vanuit een herkenbare Christelijke motivatie ten behoeve van het algemeen belang worden verricht. De stichting richt zich primair op het ondersteunen van kleinere organisaties en projecten, omdat die veelal over minder mogelijkheden beschikken om fondsen te werven. De stichting ontwikkelt zelf geen projecten. De rol van de stichting is beperkt tot het financieel ondersteunen van projecten die door anderen zijn opgezet. De financiële bijdrage heeft niet tot doel om invloed uit te oefenen op de uitvoering van projecten.

In veel kleine organisaties wordt vaak met bevlogen mensen gewerkt die vaak een belangrijk deel van hun tijd hieraan besteden. Daarmee is de effectiviteit van hun werk op microniveau vaak groter dan die van de professionele organisaties. Daar staat tegenover dat macro economisch gezien hun inbreng natuurlijk zeer beperkt is. Echter het individu in nood is gebaat bij alles wat hem/haar persoonlijk kan helpen en voor betrokkene speelt doorgaans niet welke hulporganisatie erachter staat. Daarom willen we er in eerste instantie zijn voor deze kleinere organisaties en / of  projecten waarvan de uitvoerende organisatie en / of mensen niet kan beschikken over alle ter beschikking staande middelen die de professionele organisaties wel hebben. Dit betekent dat wij in onze criteria waarop we projecten evalueren onderscheid maken in de omvang en professionaliteit van de organisatie of mensen die het werk uitvoeren. Dat komt terug in onze beoordeling van het project. Met onze focus op de kleine organisaties biedt onze stichting juist aan hen financiële middelen om de weg van hun hart voor de mens in nood te kunnen volgen.

Wij zullen ons vanwege de beschikbare capaciteit van het vrijwilligersbestuur -en om versnippering van de bijdragen te voorkomen- beperken aangaande het aantal ondersteunde projecten.  Toekomstgericht streven we naar een hechtere betrokkenheid bij een beperkt aantal projecten.