De stichting is op 5 april 2018 opgericht.

Na afloop van het boekjaar treft u op deze pagina de financiële gegevens en een actueel verslag van de activiteiten aan. Het financiële verslag van 2020 treft u hier.

De stichting is een zogenaamd vermogensfonds en werft niet actief gelden. De ontvangen gelden zullen op een verantwoorde wijze, in overeenstemming met het beleidsplan , worden besteed.

In 2021 is er één fondsaanvraag geweest. Deze fondsaanvraag voldeed aan de eisen die de stichting hanteert. De aanvraag is goedgekeurd en uitbetaald aan de aanvrager. De overige aan de doelstelling bestede gelden zijn door het bestuur vastgesteld conform het beleidsplan en aan de desbetreffende organisaties uitgekeerd.

Financiële jaarverslagen voorgaande jaren:

2018

2019

2020