Aanvragen voor ondersteuning van nieuwe organisaties of projecten kunnen uitsluitend worden ingediend per e-mail via info@hopefortheworld.nl.  Deze aanvragen dienen vergezeld te gaan van een project- of doelomschrijving, het actuele beleidsplan, het laatste vastgestelde jaarverslag en jaarrekening en het budget voor het lopende jaar. De aanvraag dient betrekking te hebben op één van de gebieden waarin Hope for the World actief is te weten:

  • Maatschappelijke en sociale doelen gericht op kwetsbare mensen
  • Kerk en levensbeschouwing
  • Noodhulp

Hope for the World verleent daarbij hoofdzakelijk support aan projecten die opgezet zijn / worden vanuit een Christelijke levensovertuiging en die over een Nederlandse ANBI status beschikken. Aanvragers ontvangen binnen 21 dagen een ontvangstbevestiging en eventuele aanvullende vragen om een voorstel te kunnen onderbouwen. Indien aanvullende vragen niet binnen drie weken door de aanvrager worden beantwoord is het secretariaat gemandateerd de aanvraag om administratieve redenen af te wijzen zonder dat de aanvraag in het bestuur wordt behandeld.  Binnen 8 weken nadat de aanvraag compleet is ontvangt de aanvrager uitsluitsel aangaande het bestuursbesluit. Indien het beschikbare jaarbudget voor het lopende boekjaar is benut, dan ontvangen aanvragers daarover bericht.

In het beleidsplan treft u meer informatie aan omtrent de criteria die worden gehanteerd voor het toekennen van een financiële toezegging.